Start

MRiRW

BIP

  

Sponsorzy

efsinternet_logoend.jpg

1%

Pobierz bezpłatny program Pity 2010!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Gościmy

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Wesołych Świąt
 
Uczniowie poznają zasady opodatkowania gospodarstw rolnych
     Jako przyszli menedżerowie  dużych przedsiębiorstw- gospodarstw rolnych uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zapoznali się z podatkami jakim podlegają i będą podlegały w przyszłości ich firmy. Szkolenie odbyło się w dniu 15 grudnia 2014r. w Powiatowym Zespole Doradców Rolnych w Sokołowie Podlaskim. Pani Jolanta Wojtkowska-Paczóska –kierownik PZDR przy użyciu prezentacji multimedialnych w sposób zrozumiały przedstawiła kompendium wiedzy na temat zobowiązań podatkowych wpłacanych do urzędu skarbowego lub gminy. Uczniowie samodzielnie obliczyli   wysokość podatku rolnego. Wysłuchali również informacji na temat propozycji zmian w prawie podatkowy i objęcia dochodów z gospodarstw rolnych podatkiem dochodowym.
     Zmiany są nieuchronne a nasi uczniowie muszą o nich wiedzieć jeszcze przed ich wprowadzeniem. Dziękujemy za szkolenie.
 
Eliminacje szkolne XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej w naszej szkole
     Tegoroczne eliminacje szkolne konkursu odbyły się w 42 szkołach ponadgimnazjalnych działających na terenie  trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Udział w nich wzięło 700 uczniów.
     Tak, jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do rywalizacji. Tym razem w I etapie w dniu 9 grudnia 2014r w ZSCKR startowało 24 uczniów Technikum. Pod okiem szkolnej komisji konkursowej uczniowie  odpowiedzieli na 30 pytań testowych oraz rozwiązali 4 zadania z treścią. Do kolejnego etapu zgodnie z regulaminem zakwalifikowanych zostanie 100 prac uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.  II tura konkursu odbędą się 16 stycznia 2015 roku w Collegium Mazovia  w Siedlcach. Lista zakwalifikowanych osób opublikowana będzie do 22 grudnia 2014 r. do godz. 16:00 na stronie internetowej uczelni. Trzymaliśmy kciuki za najlepszych a teraz czekamy  na wyniki I etapu.
 
Uczniowie w Powiatowym Urzędzie Pracy
     3 grudnia 2014 roku uczniowie II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik  żywienia i usług gastronomicznych w ramach zajęć z przedmiotu: ”Podstawy przedsiębiorczości” odwiedzili pobliski Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim. Podczas spotkania z doradcą zawodowym Panią Moniką Sikorską uczniowie poznali zasady, cele i metody pracy urzędu. Zwiedzili pomieszczenia i dowiedzieli się  jakie środki finansowe i  rodzaje wsparcia  przygotowane  są dla osób poszukujących pracy. Młodzież jest świadoma, że brak pracy jest poważnym problemem, z którym będą musieli się zmierzyć po zakończeniu nauki.
     Celem wycieczki  było wskazanie sposobów poszukiwania pracy, możliwości  korzystania z doradztwa zawodowego i wsparcia finansowego dla bezrobotnych podejmujących pracę lub  rozpoczynających działalność gospodarczą a także dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.
     Dziękujemy za przeprowadzenie spotkania i miłe przyjęcie.
 
Wizyta w Domu Dziecka w Falbogach k. Mińska Mazowieckiego

     Dnia 3 grudnia 2014 roku przedstawiciele Samorządu Szkolnego: Dominika Rybak i Ewa Frąk wraz z opiekunami: p. Iwoną Grabowską oraz panią pedagog Agnieszką Borysiak odwiedzili Dom Dziecka w Falbogach, położony w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Mieliśmy okazję spotkać się z dziećmi oraz wychowawcami tej placówki, poznać ich codzienne życie. Na ręce dyrektora placówki, p. Agnieszki Kuchty, przekazaliśmy też podarunek od wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły w postaci produktów kosmetycznych, biurowych oraz żywnościowych. Zbiórką charytatywną zajął się Samorząd Szkolny.  

Samorząd Szkolny

 
Warsztaty z rysunku
      W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie technikum architektury krajobrazu spotkali się z panem Andrzejem Kublikiem – malarzem i artystą naszego regionu.
     Pan Kublik poprowadził dla naszych uczniów warsztaty z rysunku. Ćwiczenia obejmowały:
- perspektywę linearną
- krajobraz w perspektywie
- martwą naturę.
   Zajęcia były wspaniałym doświadczeniem. Dziękujemy bardzo.
Dorota Imielińska
 
Sukcesy naszych uczniów w zawodach strzeleckich
     W dniu 3 grudnia 2014 r na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Sokół” odbyły się międzyszkolne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji Święta Niepodległości. W zawodach uczestniczyło 10 drużyn gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sokołowa Podlaskiego.
     Drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w składzie
-Paweł Sikorski, klasa IV TW
-Dominika Dębska, klasa II TAK
-Paweł Górski, klasa III ZSZ
-Małgorzata Teodorczuk, klasa I TŻiUG
     zajęła III miejsce drużynowo.
 
Indywidualnie sukcesy odnieśli:
     w kategorii chłopców: Paweł Górski – IV miejsce
     w kategorii dziewcząt: Dominika Dębska – III miejsce.
 
Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie
      Bieżący rok szkolny jest czasem szczególnej aktywności  i dodatkowej stymulacji do nauki klas II i III Technikum w naszej szkole. Od 1 września 2014 roku trwa realizacja projektu pn. „Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim”, realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem projektu jest Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach jest  Partnerem 1 oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum w Sokołowie Podlaskim - Partnerem 2.
     Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum w Sokołowie Podlaskim. Zamierzonym efektem realizacji zadań jest rozwój szkoły i poprawa jakości kapitału ludzkiego w powiecie, ponieważ projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, uwzględniającym lokalne warunki i otoczenie oraz rynek pracy.
     W ramach projektu uczniowie i uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach  z języka angielskiego oraz z przedmiotów zawodowych. Uczniom zaoferowano również zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych, programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
     W finalnym etapie realizacji zamierzeń projektu, uczniowie będą mieli możliwość zdobycia praktycznej, specjalistycznej wiedzy zgodnej z wymaganiami i potrzebami przedsiębiorców i pracodawców województwa mazowieckiego, co zwiększy ich szanse do wkroczenia na obecny rynek pracy. 
 
TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
     W dniach W dniach 17-23.11.2014r. w naszej szkole został zorganizowany „ TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA” pod kierunkiem wicedyrektora pana Karola Niemirki i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.
     Wychowawcy wszystkich klas naszej szkoły na lekcjach  wychowawczych przeprowadzali pogadanki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat „ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA-CHLEB TO ZDROWIE”. Uczniowie na tych lekcjach uzyskali informację o zaletach spożywania chleba żytniego i jego wpływie na nasze zdrowie oraz jak rozpoznawać dobry razowy chleb.
     Na zajęciach  praktycznych młodzież klas TŻiUG i ZSZ uczestniczyła w warsztatach pieczenia chleba. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali zakwas i wykonali cały proces produkcyjny chleba żytniego. W ramach akcji klasa III ZSZ uczestniczyła w wycieczce do piekarni GS „Samopomoc Chłopska” w Miedznie. Uczniowie zapoznali się z organizacją piekarni i mieli możliwość uczestniczenia w procesie produkcji chleba i bułek. Uczniowie klas TAK pod kierunkiem pani E. Krasnodębskiej i D. Imielińskiej przygotowali plakaty i hasła promujące chleb i zdrowy styl życia. Punktem kulminacyjnym tygodnia chleba żytniego i dodatków była wystawa, na której zaprezentowano chleby pieczone przez młodzież, jak również pieczywo z piekarni GS „Samopomoc Chłopska” w Miedznie. Były chleby z mąki razowej, mąki pszennej bez dodatków i z dodatkami różnych nasion – słonecznika, soi, rodzynek, suszonych owoców itp. Młodzież i pracownicy naszej szkoły mieli możliwość degustacji pieczywa.
     W szkole zapachniało  chlebem.   Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników  szkoły.
W tym  dniu rozstrzygnięto również 2 konkursy, Chleb w poezji”- zwyciężyła uczennica Ewa Ignatowska z klasy IITŻiUG „a” oraz konkurs  „Najsmaczniejszy chleb” – I miejsce klasa II TŻiUG „b”, II miejsce klasa  II TŻiUG”a”, III miejsce  klasy II TAK/WET i IV TŻGD. Prace uczniów były oceniane przez jury, w skład którego weszli m.in. wicedyrektor  K.Niemirka, kierownik praktycznej nauki zawodu pan K. Tarkowski  oraz przedstawiciel ARR pan A. Kołodziejczyk.
     Tydzień chleba  zakończył się apelem, na którym dokonano podsumowania kampanii i wręczono nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego i Radę Rodziców.
 
DZIEŃ OTWARTY NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH
      Uczniowie klas maturalnych z naszej szkoły uczestniczyli 21 listopada 2014 roku w Dniu Otwartym na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
     W programie spotkań młodzieży z przedstawicielami uczelni znalazły się interesujące mini-wykłady, prezentacje poszczególnych kierunków na uniwersytecie, rozmowy z wykładowcami i studentami. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą dydaktyczną uczelni oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji i studiowania na poszczególnych kierunkach kształcenia .
     Dzień Otwarty na siedleckiej uczelni to dobra okazja dla każdego maturzysty do zastanowienia się nad wyborem własnej drogi życiowej. Życzymy trafnych wyborów!
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 40
2008 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Administrator: d.imielinska@wp.pl