25 Marca, Poniedziałek, 2024

55-lecie Uniwersytetu w Siedlcach

W dniu 22.03.2024 r. Pan Dyrektor Sławomir Wróblewski wraz z Panią Joanną Arent wzięli udział w seminarium „Kształcenie rolnicze - perspektywy i zagrożenia” zorganizowanym w ramach 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach.

W ramach seminarium przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygłosili bardzo ciekawe referaty. Pan dr Ernest Nasternak - zastępca dyrektora, Departament Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW referat pt. „Strategia kształcenia rolniczego w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” oraz Pani dr inż. Małgorzata Sztoldman - zastępca dyrektora, Biuro Dyrektora Generalnego MRiRW referat pt. “Młodzi rolnicy w rolnictwie europejskim i polskim”

Uniwersytet w Siedlcach reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała. Władze naszego "patronackiego wydziału" reprezentował Pan Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych dr hab. inż. Jacek Sosnowski, profesor uczelni. W ramach seminarium wykład wygłosił również Pan Dyrektor ZSCKR Sławomir Wróblewski, który dotyczył kształcenia zawodowego w naszym Zespole. Niezmiernie miłym akcentem spotkania było wręczenie przez JM Rektora  Dyrektorom Szkół współpracującym z Uniwersytetem w Siedlcach pamiątkowych statuetek. Część oficjalna stanowiła wycinek bardzo ważnego tematu, jakim jest przyszłość kształcenia zawodowego młodych ludzi. Jednak wielką wartość stanowiły również rozmowy w kuluarach.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną współpracę.