15 Marca, Środa, 2023

Dominik Szaszkiewicz finalistą "Siedleckiego Konkursu Historycznego 2022"

 

15 marca 2023 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się finałowe rozstrzygnięcie konkursu na temat:

Od symbiozy do antagonizmu. Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich przejawiających zdolności
i zainteresowania humanistyczne. Decyzją komisji konkursowej praca Dominika Szaszkiewicza z klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii została zakwalifikowana do finału.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.