Galeria Absolwentów

ks. prof. dr hab. PIETRZYKOWSKI JAN - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1974, prof. nadzwyczajny Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr SAWICKI MAREK - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1978, polityk, od 1993 poseł na Sejm, w latach 1996-1997 podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności, a w latach 2007-2012, 2014-2015  minister rolnictwa i rozwoju wsi.

dr hab. CHRZANOWSKI GRZEGORZ - absolwent Technikum Hodowlanego, rocznik 1989, adiunkt Katedry Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

dr BARTOSIAK MARIUSZ - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1996, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Wyrozębach.

dr GRZEGORCZYK TOMASZ - absolwent Technikum Rolniczego, roczniki 1985, były wykładowca UPH w Siedlcach, wicedyrektor Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim.

dr SZYMANIK MARIUSZ - absolwent Technikum Agrobiznesu, rocznik 2003, ksiądz wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Kosowie Lackim, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

NALEWAJK TADEUSZ - absolwent Studium Weterynarii, rocznik 1977, polityk, urzędnik państwowy, w latach 2007-2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2009-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IWANIUK LESZEK - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1988, Starosta Powiatu Sokołowskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

RYSZARD DOMAŃSKI - absolwent Technikum Weterynaryjnego, rocznik 1979, wicestarosta Powiatu Sokołowskiego, przez 19 lat wójt gminy Sokołów Podlaski.

WŁODAWIEC PAWEŁ - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1973, wiceprezes Zarządu ds. Surowcowych Sokołów S.A.

JARECKI SIKORSKI CZESŁAW - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1961, dyrektor szkoły w latach 1989-20O1, dyrektor i wiceprezes TWP OR w Siedlcach, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

BORKOWSKI ZDZISŁAW - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1960, w latach 1980-1981 dyrektor Technikum Rolniczego.

HARDEJ WALDEMAR - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1976, przewodniczący Rady Miasta w Sokołowie Podlaskim. 

BARTOSZEWSKI ZBIGNIEW - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1991, ksiądz Salezjanin, obecnie przebywa na misjach zagranicznych. 

BUKREWICZ PAWEŁ  - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1991, dziennikarz, lektor i prezenter programów informacyjnych TVP. 

KURC MICHAŁ - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1968, animator kultury, znany polski artysta fotografik.

SOSZYŃSKI WŁODZIMIERZ - absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1992, proboszcz parafii Salomo w Hiszpanii.

HARDEJ SŁAWOMIR JANUSZ – absolwent Studium Weterynaryjnego, rocznik 1977;  radny Powiatu Sokołowskiego, poseł I kadencji Sejmu.

SMUNIEWSKI DARIUSZ – absolwent, właściciel PHU DAR-GAZ. 

WYSZYŃSKI IRENEUSZ PIOTR – absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1999; wójt gminy Sabnie. 

ZALEWSKI CZESŁAW MARIAN – absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1967; wójt gminy Sterdyń.

KALATA DARIUSZ – absolwent; właściciel stacji diagnostycznej w Sokołowie Podlaskim.

RURARZ DARIUSZ – absolwent Technikum Rolniczego, rocznik 1990; obecnie współwłaściciel sieci sklepów „Gama”.

 

 

Zjazd Absolwentów 10.09.2016 r. – rocznik 1976

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta bywa często miejscem wzruszających spotkań po latach Absolwentów różnych roczników Technikum Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. 10 września 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie Absolwentów rocznika, który ukończył naukę w Szkole 40 lat temu czyli w 1976 roku. Na zjazd przybyli licznie Uczniowie Szkoły z tamtych czasów. Udziałem w podniosłej uroczystości zaszczyciła ich wspaniała Wychowawczyni Pani Profesor Krystyna Gawrońska wraz z mężem Piotrem – byłym Dyrektorem Szkolnego Gospodarstwa Rolnego. Szanownych Gości w murach Szkoły powitała Pani Eleonora Miszkiel – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim. Pani Dyrektor przedstawiła dorobek edukacyjny i inwestycyjny Szkoły zwracając szczególną uwagę na nowoczesną bazę dydaktyczną Placówki. Absolwenci zwiedzający Obiekty Szkolne podziwiali doskonałe warunki nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Z uznaniem postrzegali funkcjonalny i estetyczny wygląd Szkoły oraz jej wyposażenie i nowoczesną bazę dydaktyczną. Wzruszające rozmowy Absolwentów i miłe wspomnienia po latach trwały do późnych godzin wieczornych a wspaniała zabawa do białego rana.

strona główna powrót