Od roku 2009 Szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkoła podlega bezpośrednio pod Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi, który realizuje zadania Ministra dotyczące zabezpieczenia społecznego rolników, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oświaty rolniczej, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, a także współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym.

Tematyką szkół rolniczych zajmują się w szczególności:
Wydział Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Przedsiębiorczości, Rynku Pracy i Instytucji Kultury oraz Wydział Promocji i Finansowania Oświaty Rolniczej.

strona główna powrót