Władysław Stanisław Reymont - patron Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Sokołowie Podlaskim

 

"Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym".

Wł. St. Reymont

 

Władysław Stanisław Reymont (ur. 7 maja 1867 we wsi Kobiele Wielkie , zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie), właściwie Stanisław Władysław Rejment, polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu krytycznego z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat nagrody Nobla za czterotomową "epopeję chłopską" pt. Chłopi.

Życie

Reymont urodził się w rodzinie wiejskiego organisty. Jego ojciec, Józef Rejment, człowiek oczytany, posiadał wykształcenie muzyczne i  pełnił obowiązki organisty, a także prowadził księgi stanu cywilnego i korespondencję proboszcza z władzami rosyjskimi. Matka, Antonina z Kupczyńskich, miała pochodzenie szlacheckie - wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej, w latach dojrzałych pisarz fakt ten często podkreślał.

W latach 1880-1884 uczył się zawodu krawieckiego w Warszawie, został czeladnikiem. Często zmieniał, miejsca zamieszkania, dużo podróżował po Polsce i uropie (Rzym, Berlin, Bruksela, Londyn).  
W okresie 1884-1887 był aktorem w wędrownych grupach teatralnych, następnie (1888-1893) znalazł pracę jako robotnik na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1893 r. przeniósł się do Warszawy i odtąd utrzymywał się z twórczości literackiej. W 1900 r. Reymont uległ wypadkowi kolejowemu, którego skutki odczuwał do końca życia. Wysokie odszkodowanie, jakie otrzymał, polepszyło znacznie jego trudną sytuację materialną. W 1902 r. ożenił się z Aurelią Szabłowską, z którą wyjechał do Francji, gdzie w Bretanii pracował nad Chłopami.  W 1920 r. zakupił majątek Kołaczowo k. Wrześni. Zmarł w swoim mieszkaniu w Warszawie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, a jego serce wmurowano w filarze kościoła Św. Krzyża.

Twórczość

Twórczość Reymonta jest zróżnicowana pod względem tematyki, formy literackiej oraz nierówna pod względem swej wartości.

Władysław Stanisław Reymont wywodził się ze środowiska wiejskiego, urodził się i mieszkał na wsi, z niej czerpał inspirację do swojej twórczości. Temu środowisku poświęcił również największą powieść życia Chłopi, za którą został uhonorowany prestiżową nagrodą – Nagrodą Nobla.

Wybrane pozostałe utwory :

  • Ziemia obiecana (1899)
  • Pielgrzymka do Jasnej Góry (1895)
  • Komediantka (1896)
  • Fermenty (1897)
  • Wampir (1911)
  • Rok 1794 (1913 – 1918)
  • Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki (1916)

 

Utwory Reymonta dają ogromną panoramę polskiego społeczeństwa końca XIX i początku XX wieku.

 

 

strona główna powrót