Kultura fizyczna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim

Nadrzędnym celem uczestnictwa w kulturze fizycznej w szkole jest dbanie o harmonijny rozwój sprawności fizycznej ucznia poprzez różnorodną aktywność ruchową. Wysiłek fizyczny, odpowiednio dozowany, jest korzystny dla zdrowia i stanowi skuteczny sposób zapobiegania szkodliwym następstwom ograniczenia aktywności ruchowej we współczesnym życiu.

Jednym z aspektów życia szkoły jest organizacja imprez sportowych, gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych oraz udział młodzieży w zawodach sportowych. Imprezy te sta­nowią podstawę życia społecznego oraz sportowego dzieci i mło­dzieży w każdej  szkole.

W ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć organizowanych dla uczniów chętnych, nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wielu reprezentantów szkoły, którzy osiągnęli sukcesy na szczeblu powiatu i regionu. Szkoła najlepsze wyniki uzyskuje w lekkiej atletyce i piłce siatkowej. Zdobywa też medalowe miejsca w piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej, tenisie stołowym oraz pływaniu.

 

Uczniowie biorą również udział w różnego rodzaju imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta, takich, jak: Bieg Niepodległości, bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach WOŚP, „Polska biega”.

W ramach lekcji wychowania fizycznego odbywają się wycieczki na narty zjazdowe i snowboard, pływalnię, lodowisko, do klubów fitness i oraz spływy kajakowe. Wycieczki mają na celu przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochronę i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności: uświadomienie potrzeby całożyciowej aktywności fizycznej; uświadomienie stosowania w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia; poznanie umiejętności sprzyjających zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Wycieczki spotkają się z dużym zainteresowaniem uczniów i spełniają ich oczekiwania. Uczniowie w miłej i sympatycznej atmosferze spędzają czas.

W naszej szkole prowadzony jest konkurs na najlepszego sportowca szkoły. Biorą w nim udział uczniowie, którzy udzielają się w życiu sportowym szkoły: startują w zawodach sportowych, uczęszczają na sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, biorą udział w różnych imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta. Dla najlepszej dziesiątki w klasyfikacji przygotowane są nagrody.

Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Potrafimy tą bazę dobrze wykorzystać, ponieważ w ofercie mamy wiele dyscyplin sportowych, które uczniowie mogą uprawiać w szkole pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Na bazę sportową szkoły składa się:

- Hala sportowa
- Boiska zewnętrzne:

  • Boisko do piłki nożnej otoczone bieżnią tartanową, która ma długość 300 m. Na bieżni znajdują się cztery tory
  • Boisko wielofunkcyjne (do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego)

- Urządzenia lekkoatletyczne:

  • Skocznia w dal
  • Rzutnia do pchnięcia kulą

- Siłownia zewnętrzna, w której skład wchodzą następujące urządzenia:

  • Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny
  • Biegacz + Orbitrek
  • Drabinka + Poręcze równoległe/Podciąg nóg
  • Wioślarz + Prasa nożna
  • Ławka + Pylon + Prostownik pleców
  • Wahadło + Pylon + Twister

- Siłownia

 

strona główna powrót