Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 8:00 do 15:00.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 000 książek, około 3 000 podręczników do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, płyty DVD oraz broszury o treściach edukacyjnych, metodyczno – dydaktycznych.
Zbiory gromadzone są przede wszystkim w oparciu o potrzeby czytelnicze uczniów, zgodnie z ich preferencjami. Biblioteka jest otwarta na potrzeby swoich czytelników, zaspokaja również indywidualne zainteresowania i upodobania czytelnicze nauczycieli.

 

Biblioteka gromadzi:

  • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego
  • literaturę popularnonaukową i naukową
  • różnego rodzaju opracowania
  • encyklopedie, słowniki, kroniki, roczniki
  • wybrane pozycje literatury pięknej polskiej i obcej
  • literaturę związaną z profilami kształcenia – weterynaria, kulinaria, żywienie, gastronomia, mechanizacja, podstawy rolnictwa, technika
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa
  • podstawowe wydawnictwa z pedagogiki, dydaktyki, psychologii, filozofii i metodyki różnych przedmiotów nauczania;

 

Nieodłączną częścią biblioteki jest czytelnia. Komfortowe warunki lokalowe sprzyjają naukowej atmosferze. Młodzież bardzo często korzysta z materiałów dostępnych w czytelni. Są to m. in. fachowe czasopisma z dziedziny rolnictwa, weterynarii, mechanizacji, gastronomi oraz inne materiały udostępniane przez centralne ośrodki doskonalenia.

 

strona główna powrót