INFORMACJE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

 

Informacja

dla kandydatów na słuchaczy  I semestru Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  ROL.04. Rolnik

 

1. Planowane rozpoczęcie kursu 02.02.2024 r.  godz. 15:00 – sala nr 9.

2. Do rozpoczęcia kursu należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne.

    a) wniosek o przyjęcie,

    b) świadectwo szkolne ,

    c) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie rolnik (skierowania wydawane są w sekretariacie szkoły).

3. Harmonogram zajęć został  umieszczony w gablocie obok sekretariatu oraz w zakładce KURS ZAWODOWY ROLNIK .

4. Osoby, które nie uzupełnią dokumentacji i nie potwierdzą uczestnictwa w kursie nie zostaną wpisane na listę uczestników kursu.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły.

 

 

strona główna powrót