19 Kwietnia, Piątek, 2024

Rekrutacja opiekunów do projektu VET

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ 

W MOBILNOŚCI JAKO OPIEKUNOWIE 

PROJEKTU  VET (Kształcenie i szkolenia zawodowe)  ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI 

NA OPIEKUNA DZIAŁAŃ MOBILNOŚCIOWYCH 

NR PROJEKTU 2023-1-PL01-KA121-VET-000116793

 

Nauczycieli chętnych do udziału w projekcie JAKO OPIEKUN prosimy o zapoznanie się z kartą zgłoszenia, wypełnienie formularza zgłoszenia oraz testu językowego  (dostępnych w załącznikach) oraz dostarczenie go w terminie od 10 do 20 kwietnia 2024 r. do sekretariatu szkoły.

 

Informujemy jednocześnie, że w naszym Zespole pierwszeństwo w rekrutacji do mobilności, jako Opiekun młodzieży ma wychowawca danej klasy, szkolny pedagog, psycholog, nauczyciel języka angielskiego następnie nauczyciele mający lekcje w klasie udającej się na mobilność.